NISAMARATHON 2023
VODÁCKO-DRSŇÁCKÝ ZÁVOD KORYTEM ŘEKY NISY
SOBOTA, 3. června 2023

Pravidla

Podmínky:

 • včas zaslaná přihláška a zaplacené startovné
 • závodu se může zúčastnit maximálně 50 posádek
 • registrace v den závodu do 7:50 hodin
 • dosažení věkové hranice 18 let minimálně den před závodem
 • účast v závodu je na vlastní nebezpečí
 • pořadatel si vyhrazuje právo při nedostatku soutěžících zrušit závod 

Pravidla:

 • typ plavidla: pevná otevřená kánoe C2 (plast, laminát)
 • typ pádla: jednostranné pádlo (jede se na kánoích)
 • start: intervalový start (2 min.) – start první posádky v 8:00
 • na start se každý závodník musí dostavit v záchranné vestě a helmě
 • trasa závodu vede pouze korytem řeky (jízda náhony nelze)
 • pořadí na startu bude stanoveno dle pořadí přijetí přihlášek
 • konečná délka intervalu mezi startujícími bude určena dle počtu přihlášených posádek
 • během závodu nesmí účastníci a lodě opustit koryto řeky Nisy
 • projetí kontrolních stanovišť
 • závodníci nesmí přijmout pomoc ze břehu, vše potřebné musí mít od startu závodu s sebou (mimo případů k ochraně zdraví)
 • posádky nesmějí během závodu spolupracovat (mimo případů k ochraně zdraví)
 • označení závodníka nebo lodě musí být viditelné po celou dobu závodu
 • účastníci dodržují pravidla fair-play
 • porušení pravidel se trestá diskvalifikací, i dodatečnou, bez náhrady na vrácení startovného 

Kontakt:
NISAMARATHON, zapsaný spolek
Na Mlýnku 800
460 01 Liberec XII

227 64 046
DIČ CZ22764046
Jan Francírek,
+420 608 609 579
j.francirek@ seznam.cz
Zdeněk Chmelík,
+420 777 112 470
chmelik@metalo.cz
DESIGN BY KALENDÁŘ LIBERECKA, MULTIMEDIÁLNÍ SPOLEČNOST