61
Dodržujte stanovená pravidlaProtože se závod v režime stále platných opatření proto šíření nemoci COVID-19, prosíme závodníky a jejich doprovod, dodržte veškerá pravidla a mimořádné opatření, která jste dostali předem do svých e-mailů. Především na start se dostavte v předem určený čas. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních posádek.